Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 12 Ons 2020-03-18 v 12
8 - 10 VFTF10 Dugga L3 2020-03-17 09:22
v 17 Mån 2020-04-20 v 17
8 - 13 VFTF10, VFTN45 VFTF10-0213, VFTN45-0117 Tentamen Fastighetsbildning, Speciell fastighetsrätt Omtentamen L3, L5-fr E:3336 VFTN45 5 platser 2019-10-23 12:24
v 23 Fre 2020-06-05 v 23
14 - 19 VFTF10 VFTF10-0213 Tentamen Fastighetsbildning Tentamen L3 MA 10E-G 2019-03-19 16:17
v 35 Fre 2020-08-28 v 35
8 - 13 VFTF10, VFTN55 VFTF10-0213, VFTN55-0119 Tentamen Fastighetsbildning, Borätt Omtentamen L3, L4-fr E:1408 (OBS! Testsal) VFTF10 5 platser VFTN55 5 platser 2019-03-25 16:40
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen