Tentor
Tentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 39 Tis 2021-09-28 v 39
8 - 11 BIOA10 Tentamen BIOA10 Sparta:A-D Deltenta 1 2021-09-21 08:40
8 - 12 PSPB21 Tentamen TE 1 1:1 Ordinarie tentamen. Omtenta lördag 30/10 kl 9.00-13.00, oblig anmälan till exp 2021-09-09 08:12
8 - 12 E:1517A Konferensrum 2021-09-17 13:52
8 - 13 Studenten (E134) 2021-09-27 08:40
8 - 15 2021-09-16 12:17
9 - 18 HARN50 Tentamen HARN50 Written exam 2021-08-31 10:40
9 - 15 MODA15 MODA15-1901 Modevetenskap: Introduktion till modevetenskap Tentamen HGMOV Tentamen, Canvas 2021-07-01 13:26
10 - 14 SOCA20, SOCA30 SOCA20-1901, SOCA30-1901 Introduktion till sociologi Tentamen SOCA20, SOCA30 2021-03-26 14:29
12 - 16 BINP11 Tentamen BINP11 Exam 2021-07-07 12:40
13 - 17 PSYD62 PSYD62-2001 Barnpsykologi Tentamen PSYD62 2021-03-10 16:46
13 - 17 PSYP11 PSYP11-1201 Philosophy of Psychology Tentamen PSYP11 2021-03-01 15:58
14 - 19 STAA30-31 STAA30-D1, STAA31-D1 Grundkurs, del 1, Grundkurs 1 Distansundervisning pga. covid-19, Online, Tentamen STAA30-31 2021-09-24 08:44
14 - 19 EC1:Blå rummet 2021-09-13 10:42
  Ons 2021-09-29
7 - 13 2021-09-06 10:19
9 - 13 ÄSAD14 ÄSAD14-2001 Textanalys och respons Tentamen ÄSAD14 SOL Absalon A121 2021-08-18 14:35
9 - 13 2021-09-21 11:07
10 - 13 NGEN13 Tentamen NGEN13 Pangea (Hörsal 229) Exam. It is mandatory to register for the examination. Log in to student.lu.se and sign up to exam. Note! Enrollment period is time limited! 2021-06-03 12:24
13 - 17 PSYD22 PSYD22-2101 Introduktion till socialpsykologin Tentamen PSYD22 2021-02-24 16:15
13 - 17 PSYD32 PSYD32-1601 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Tentamen PSYD32 2021-06-10 15:46
13 - 16 PSYK11 PSYK11-1301 Vetenskapliga metoder Tentamen PSYK11 2021-06-11 14:52
13 - 18 2021-09-01 10:59
13 - 18 2021-09-01 11:01
13 - 18 2021-09-22 12:07
13 - 14 STVA13 STVA13-D1 Statsvetenskaplig introduktion Inlämning, Tentamen STVA13 2021-02-02 11:47
14 - 19 VFTN10 VFTN10-0111 Urban ekonomi Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen L5-fe, L5-fr MA 10A-B 2021-08-16 15:59
15 - 17 MH:309B NUMN21/FMNN25 2021-09-24 10:33
  Tors 2021-09-30
10 - 12 KC:Argentum 2021-09-08 07:49
15 - 17 MH:309B NUMN21/FMNN25 2021-09-24 10:33
  Fre 2021-10-01
7 - 13 SOL Absalon A019-021 2021-09-20 16:48
8 - 12 FTEA12, FTEB04 FTEA12-0701 Filosofihistorisk översiktskurs Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen FTEA12, FTEB04 2021-09-22 09:23
8 - 12 FPRA22, FTEA21 FPRA22-1501, FTEA21-0801 Fördjupad Moralfilosofi, Kunskapsteori Tentamen FPRA22, FTEA21 MA 10A-C 2021-08-24 08:38
8 - 12 RETA30 RETA30-2002 Retoriska övningar I Tentamen RETA30 MA 9, Hela Textkunskap 2021-08-25 09:33
9 - 12 BIOR58 Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen BIOR58 Zoom. EXAM 2 [Lectures 14-23] 2021-07-07 08:29
9 - 16 BIOR69 Tentamen BIOR69 Heden (G110), Krypt - Masklaven (T105a), Krypt - Renlaven (T108), Ris - Hjortronet (T104), Ris - Ripbäret (T106), Ängen (G111) EXAM 1 - Evaluation of data 2021-09-01 14:35
9 - 13 FPPA01, FPRA12, FPRB04 FPPA01-1401, FPRA12-1401 Introduktion och moralfilosofins historia Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen FPPA01, FPRA12, FPRB04 2021-09-22 09:24
9 - 14 NYGA01 NYGA01-0701 Nybörjarkurs I Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen NYGA01 zoom överbevakad tentamen 2021-05-22 18:18
9 - 14 MVET10 Tentamen MVET10 Hörsal Blå hallen Tenta nr 1 2021-06-18 13:41
10 - 12 MH:309B NUMN21/FMNN25 2021-09-27 18:52
13 - 16 Grupprum 3 Tenta AMSN40 2021-09-13 08:08

Tentor
Omtentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 39 Lör 2021-10-02 v 39
9 - 11 SJSG12 Omtentamen SJSG12-T1, SSK-T1 B335 Läkemedelshantering I 2021-03-17 16:22

Tentor
Omtentamen med föranmälan

Inga bokningar

Tentor
Hemtentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 39 Tis 2021-09-28 v 39
8 - 8 JUEN09 Hemtentamen, Utlämning av uppgift Grupp Alla Utlämning av hemtentamen i blackboard kl. 8.00 2021-06-27 12:15
10 - 15 JUDN09 Hemtentamen Grupp Alla Hemtentamen publiceras på Blackboard kl. 10. Inlämning i Blackboard senast kl. 15. 2021-08-10 12:32
17 - 18 ÄSAD21 Hemtentamen ÄSAD21 deadline hemtenta 2021-05-17 14:43
  Ons 2021-09-29
9 - 15 ILHA10 ILHA10-1801 Antiken och medeltiden Hemtentamen ILHA10 2021-05-28 14:00
15 - 16 FKVA12 FKVA12-1901 Gårdagens och morgondagens krig Hemtentamen, Inlämning FKVA12 2021-04-15 10:19
15 - 16 FKVA22 FKVA22-1701 Konfliktmönster i omvandling Hemtentamen, Inlämning FKVA22 2021-04-15 10:29
15 - 16 JAMR20 Hemtentamen Grupp Alla Deadline for submitting the take home exam 2021-07-14 17:10
21 - 22 JUEN09 Hemtentamen, Inlämning Grupp Alla Inlämning av hemtentamen i blackboard senast kl. 22.00 2021-09-14 14:35
  Tors 2021-09-30
9 - 13 HURB01 Hemtentamen HURB01 2021-04-14 09:17
13 - 15 SYSB13 SYSB13-D5 Verksamhetsarkitektur Föreläsning, Hemtentamen, Utlämning av uppgift SYSB13 EHL:Online 2021-09-20 15:06
  Fre 2021-10-01
8 - 9 KOVA14 KOVA14-1201 Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400 Hemtentamen, Inlämning KOVA14 Inlämning av hemtenta i Canvas , Inlämning av hemtenta i Canvas 2021-05-26 10:22
16 - 17 DIKA11 DIKA11-1201 Teorier - Introduktion Hemtentamen, Inlämning DIKA11 distans Deadline för hemtenta kl. 10:00, Deadline hemtenta kl. 10:00 2021-09-09 10:26

Tentor
Omtillfälle hemtentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 39 Fre 2021-10-01 v 39
16 - 17 IBUG41 Deadline, Omtillfälle hemtentamen BScSem4-5, IBUG41-21V 2021-09-17 09:30

Tentor
Dugga
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 39 Tis 2021-09-28 v 39
8 - 11 EITA01 Dugga BME1 MA 9A-D DUGGA I 2021-09-17 11:53
15 - 16 MMVA01 Dugga BI2, I4 MA 8, Hela 2021-06-08 10:44
  Ons 2021-09-29
10 - 12 MVKP01 Dugga F4-es, I4, M4-en, W4-es KC:H-I 2021-03-03 14:19
  Tors 2021-09-30
10 - 12 KEMM20, KOKN01 Distansundervisning pga. covid-19, Dugga B4-l, K4-l, KEMM20, MLAK1, N4-nbm Test 2 (ch 11-15) 2021-08-25 13:47
  Fre 2021-10-01
13 - 15 MTTN20 Dugga E5-pla, I5-lf, M5-lp, MLOG2 MA 8, Hela 2021-06-08 10:44
  Lör 2021-10-02
9 - 13 FMAA50 FMAA50-0117 Algebra Distans, Dugga IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 Duggan görs som ett test i Mozquizto. Se information på kursens Canvas-sida. 2021-09-24 13:10

Tentor
Kontrollskrivning

Inga bokningar

Tentor
Muntlig tentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 39 Tis 2021-09-28 v 39
9 - 16 ENTN01 Muntlig tentamen ENTN01-21H, vEAGEI 2021-09-03 15:22
  Tors 2021-09-30
9 - 13 ENTN01 Muntlig tentamen ENTN01-21H, vEAGEI 2021-09-03 15:23

Tentor
MVKN30

Inga bokningar
 
Deadline
 
Distans
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Dugga
 
Föreläsning
 
Hemtentamen
 
Inlämning
 
Muntlig tentamen
 
Omtentamen
 
Omtillfälle hemtentamen
 
Online
 
Tentamen
 
Utlämning av uppgift
 
Flera Undervisningstyp