Tentor
Tid Kurskod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 49 Tors 2021-12-09 v 49
13 - 17 FMIF40, TFRG40 Avfallshantering och resurshushållning, Delprov 1 Tentamen TFRG40, W4-ms V:Q1 2021-03-02 16:01
v 16 Ons 2022-04-20 v 16
14 - 19 FMIF01, FMIF05, FMIF40, FMIF50, FMIF55, FMIN15, FMIN25, TFRF56, TFRG40, TFRN90-91, VTVA05 Avfallshantering och resurshushållning, Delprov 1, Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Environmental issues, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Miljökunskap, Miljöledning och hållbarhetsredovisning, Tentamen, Tentamen och miljörättsprojekt Omtentamen BME4, C4, E4-em, F3, F4-es, I4, L1, TFRF56, TFRG40, TFRN90-91, V2, W3, W4-es, W4-ms MA 8, Hela FMIF55 = 4 timmar VTVA05 = 4 timmar FMIF01 = 4 timmar 2021-04-13 09:18
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
14 - 19 FMIF01, FMIF05, FMIF40, FMIF50, FMIF55, FMIN15, FMIN25, TFRF56, TFRG40, TFRN90-91, VTVA05 Avfallshantering och resurshushållning, Delprov 1, Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Environmental issues, Husbyggnadsteknik, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Miljöledning och hållbarhetsredovisning, Tentamen, Tentamen och miljörättsprojekt Omtentamen BME4, C4, E4-em, F3, F4-es, L1, TFRF56, TFRG40, TFRN90-91, V2, W3, W4-es, W4-ms MA 8, Hela FMIF55 = 4 timmar VTVA05 = 4 timmar FMIF01 = 4 timmar 2021-04-13 09:47
 
Omtentamen
 
Tentamen