Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Måndag 2021-10-25 v 43
14 - 18 VVRF01 VVRF01-0107 Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter Tentamen MKAT2, MWLU1, V4-vr, W4-vr Sparta:D 2021-04-07 05:29
v 17 Onsdag 2022-04-27 v 17
8 - 13 VVRF01, VVRN40 VVRF01-0107, VVRN40-0117 Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter, Strömning i naturliga vatten Omtentamen MKAT2, MWLU1-2, V4-vr, V5-vr, W4-vr, W5-vr V:N2 VVRF01 = 4 timmar 2022-05-10 16:04