Tentor
Tid Kurskod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 50 Fre 2021-12-17 v 50
8 - 12 VVAN25 Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening Tentamen K4-p, MWLU1, V4-vr, W4-p, W4-vr MA 10I-J 2021-06-08 10:29
v 17 Tis 2022-04-26 v 17
14 - 19 KETF10, KETF25, KETF35, KETF40, VVAN05, VVAN25 Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening, Reaktionsteknik, Tentamen, Teori, Urbana vatten (tentamen 2) Omtentamen B2-4, K2-3, K4-p, MWLU1, RH4, V4-vr, W3, W4-p, W4-vr MA 10A-D 2021-03-16 06:42
 
Omtentamen
 
Tentamen