Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 22 Ons 2022-06-01 v 22
8 - 11 VVRN20 VVRN20-0114 Vatten, samhälle och klimatförändringar Tentamen MWLU1, V4-vr, W4-vr MA 9A-B OBS! Flyttad från 3/6 till 1/6. 2022-07-06 09:07
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
8 - 13 VVRA01, VVRA05, VVRF10, VVRN10, VVRN20 VVRA01-0117, VVRA05-0117, VVRF10-0117, VVRN10-0110, VVRN20-0114 Delprov 1, Vatten, Strömningslära, Avrinnings-modellering, Vatten, samhälle och klimatförändringar Omtentamen MWLU2, V2, V4-vr, V5-vr, W1, W3, W4-vr, W5-vr MA 10A-B 2022-09-09 10:37