Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 22 Fre 2022-06-03 v 22
8 - 13 VVRN20 VVRN20-0114 Vatten, samhälle och klimatförändringar Tentamen MWLU1, V4-vr, W4-vr 2021-03-24 09:41
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
8 - 13 VVRA01, VVRA05, VVRF10, VVRN10, VVRN20 VVRA01-0117, VVRA05-0117, VVRF10-0117, VVRN10-0110, VVRN20-0114 Delprov 1, Vatten, Strömningslära, Avrinnings-modellering, Vatten, samhälle och klimatförändringar Omtentamen MWLU2, V2, V4-vr, V5-vr, W1, W3, W4-vr, W5-vr 2021-06-17 13:30
 
Omtentamen
 
Tentamen