Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Tors 2022-03-17 v 11
8 - 13 MAMN35 MAMN35-0118 Riskanalysmetoder Tentamen BME4, Pi4, RH4-rh, W4 Sparta:C-D 2021-03-23 11:41
v 17 Tors 2022-04-28 v 17
14 - 19 MAMA15, MAMF16, MAMN35 MAMA15-0211, MAMF16-0121, MAMN35-0118 Skriftlig tentamen, Tentamen, Riskanalysmetoder Omtentamen BME4, C2, F4, KLMT3, M3, MD4, N4, Pi4, RH4-rh, W4 Sparta:A 2021-03-22 13:16
 
Omtentamen
 
Tentamen