Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 43 Fre 2020-10-23 v 43
14 - 19 FMS140, FMSF75 FMS140-0115, FMSF75-0217 Tentamen Tentamen W3 Ingen salstenta och ingen plussning, pga Covid 19. Se schema i Canvas för information., Omtenta för FMS140 2020-09-28 09:49
v 15 Mån 2021-04-12 v 15
8 - 13 FMS140, FMSF60, FMSF70, FMSF75, FMSN15, MASB02, MASM23 FMS140-0115, FMSF60-0117, FMSF70-0218, FMSF75-0217, FMSN15-0118, MASB02-0706, MASM23-0703 Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B3, BME3, C4-sec, F5-fm, I5-fir, K3, MASB02, MASM23, N3, Pi4-5, RH4-rh, W3 2021-02-16 13:24
v 34 Mån 2021-08-23 v 34
14 - 19 FMS140, FMSF70, FMSF75, MASB02 FMS140-0115, FMSF70-0218, FMSF75-0217, MASB02-0706 Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B3, BME3, K3, MASB02, N3, W3 2021-08-12 08:28