Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 15 Fre 2021-04-16 v 15
14 - 19 EIEF30 EIEF30-0117 Reglerteknik Omtentamen IDA2, IEA2 2021-02-16 13:51
v 22 Fre 2021-06-04 v 22
8 - 13 EIEF30 EIEF30-0117 Reglerteknik Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen IDA2, IEA2 2021-04-21 11:36
v 34 Tis 2021-08-24 v 34
8 - 13 EIEF30 EIEF30-0117 Reglerteknik Omtentamen IDA2, IEA2 2021-05-17 16:21