Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp
v 44 Ons 2020-10-28 v 44
8 - 13 MIOF30 MIOF30-0117 Optimering och simulering Tentamen I3, M4
v 15 Fre 2021-04-16 v 15
8 - 13 MIOF10, MIOF20, MIOF30, MION05, MION50 MIOF10-0110, MIOF20-0217, MIOF30-0117, MION05-0110, MION50-0115 Material- och produktionsstyrning, Företagsorganisation, Optimering och simulering, Affärsmarknadsföring, Kvalitetsstyrning Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen D4-se, E4-pla, E5-pla, I1, I3, I4-ai, I4-lf, I4-pr, I5-lf, I5-pr, M3, M4-lp, M5-lp, MLOG1-2
v 33 Fre 2021-08-20 v 33
8 - 13 MIOF30, MION05 MIOF30-0117, MION05-0110 Optimering och simulering, Affärsmarknadsföring Omtentamen E5-pla, I3, I4-ai, M4, MD4
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp