Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 23 Ons 2013-06-05 v 23
8 - 13 FKF100 FKF100-0190 Miljömätteknik Tentamen E4-em, E4-ssr, F4-es, W4-es, W4-ms DC:310 Seminarierum T-E4,T-F4, 2016-10-16 16:43