Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 23 Mån 2013-06-03 v 23
8 - 13 MAMN30 MAMN30-0113 Arbetsorganisation och ledarskap I4-ai DC:310 Seminarierum, DC:467 Seminarierum, DC:Stora hörsalen T-C4,T-I4,T-M4, 2016-10-16 16:43
v 35 Ons 2013-08-28 v 35
8 - 13 MAMN30 C4, I4, I4-ai DC:467 Seminarierum T-M4, 2016-10-16 16:44