Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 49 Fre 2018-12-07 v 49
10 - 12 EXTN10, NGEN07 EXTN10-0108, NGEN07-0701 Skriftlig examen, Webb-GIS Tentamen L4-fr, L4-gi, NGEN07 Pangea (Hörsal 229) Exam. It is mandatory to register for the examination. Log in to student.lu.se and sign up to exam. Note! Enrollment period is time limited! 2019-01-08 17:34
13 - 15 EXTN10, NGEN07 EXTN10-0108, NGEN07-0701 Skriftlig examen, Webb-GIS Tentamen L4-fr, L4-gi, NGEN07 Incus (Sal 209), Stratocumulus (Sal 213) Exam. It is mandatory to register for the examination. Log in to student.lu.se and sign up to exam. Note! Enrollment period is time limited! 2018-11-06 09:23
v 9 Tors 2019-02-28 v 9
8 - 13 EXTN10, NGEA07, NGEA12, NGEA17, NGEN01, NGEN07, NGEN17 EXTN10-0108, NGEA12-0701, NGEA17-1301, NGEN01-0701, NGEN07-0701 Skriftlig examen, Geografiska informationssystem, fortsättningskurs, Synoptisk/mesoskalig meteorologi, Klimatförändringen och dess miljöeffekter, Webb-GIS Omtentamen NGEA07, NGEA12, NGEA17, NGEN01, NGEN07, NGEN17 Världen (Sal F111) Register for the re-exam by mail to eva.kovacs@nateko.lu.se latest 2018-02-12 NOTE!NGEN07!! The written examination will be in Världen (Geocentrum 1) at 8-10 and the practical exam in the Öresund (Geocentrum 1 second floor) at 10.30 to 12.30. Best,Eva 2019-02-27 11:25