Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tors 2017-10-26 v 43
8 - 13 KAKF01, KEMB06, KEMM20, KOKN01 KAKF01-0109, KEMB06-0711, KOKN01-0113 Tentamen, Analytisk kemi, Läkemedelskemi Tentamen B3, B4-l, K3, K4-l, KEMB06, KEMM20, N4-nbm Sparta 04, Sparta A-D, Hela 2018-01-26 14:23
v 14 Tis 2018-04-03 v 14
8 - 13 KAKF01, KASA05, KASF01, KASN05, KEMM06, KOKA25, KOKN01 KAKF01-0109, KASA05-0118, KASF01-0117, KASN05-0117, KEMM06-0711, KOKA25-0115, KOKN01-0113 Tentamen, Organisk kemi, läskurs, Analytisk kemi - fördjupningskurs, Läskurs, Läkemedelskemi Omtentamen B1-3, B4-l, B5-lm, B5-mb, K1, K3, K4-l, KEMM06, MBIO1, MLIV1, N4-nbm, W2 MA 9A-D 2018-05-04 10:42
v 34 Tis 2018-08-21 v 34
8 - 13 KAKF01, KASA05, KASF01, KASN05, KEMM06, KOKA25, KOKA30, KOKN01 KAKF01-0109, KASA05-0118, KASF01-0117, KASN05-0117, KEMM06-0711, KOKA25-0115, KOKA30-0316, KOKN01-0113 Tentamen, Organisk kemi, läskurs, Analytisk kemi - fördjupningskurs, Läskurs, Organisk kemi, Läkemedelskemi Omtentamen B1-3, B4-l, B5-lm, B5-mb, K1, K3, K4-l, KEMM06, MBIO1, MLIV1, N1, N4-nbm, W2 Sparta:A, Sparta:C än A-D. Följ tentamensvaktens anvisningar om vad du skall sitta!, OBS! Annan platsindelning 2018-09-10 12:14