Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Mån 2016-10-24 v 43
8 - 13 FMS140 FMS140-0115 Tentamen Tentamen W3 MH:309A, MH:362A-B 2016-09-29 23:54
v 1 Tis 2017-01-03 v 1
8 - 13 FMS065, FMS086, FMS140, FMS155, MASB02, MASM15 FMS065-0109, FMS086-0115, FMS140-0115, FMS155-0116, MASB02-0706, MASM15-0703 Tentamen, Tenta Omtentamen B3, BME3-4, C4-sec, D4, F4-fm, I4-fir, K3, MASB02, Pi4, Pi4-biek, Pi4-fm, RH4-rh, W3 MA 8, Hela 2018-01-26 14:15
v 33 Tis 2017-08-15 v 33
14 - 19 FMS065, FMS086, FMS140, FMSF15, MASB02, MASC03 FMS065-0109, FMS086-0115, FMS140-0115, FMSF15-0115, MASB02-0706, MASC03-0705 Tentamen Omtentamen BME3-4, C4-sec, D4-ks, F4-bg, I4, K3, MASB02, MASC03, N3, Pi4, Pi4-bg, Pi4-ssr, RH4-rh, W3 MA 10G 2017-11-15 12:44