Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Fre 2017-01-13 v 2
14 - 19 FAFN01 FAFN01-0114 Skriftlig tentamen Tentamen BME4-bf, E4-fh, F4-f, N4 Fys:H221, Fys:H421 OBS! Ny tid och lokal 2016-09-30 00:25
v 16 Tors 2017-04-20 v 16
8 - 13 FAFN01, FYSN14 FAFN01-0114, FYSN14-0701 Skriftlig tentamen, Lasrar Omtentamen BME4-bf, E4-fh, F4-f, N4 Fys:H421 Tills med FAFN15/FYST35 2016-12-02 11:34