Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Tis 2016-10-25 v 43
14 - 19 EDA221, EDA230 EDA221-0113, EDA230-0211 Tentamen, Tentamen i optimerande kompilatorer Tentamen D4-bg, D5-is, D5-pv, E4-bg, F4-bg, L4-gi, Pi4-bg Vic:3A-D 2016-09-29 21:21
v 1 Tis 2017-01-03 v 1
8 - 13 EDA221, EDA230 EDA221-0113, EDA230-0211 Tentamen, Tentamen i optimerande kompilatorer Omtentamen D4-bg, D5-is, D5-pv, E4-bg, F4-bg, L4-gi, Pi4-bg Sparta:C 2017-11-15 12:45