Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Ons 2016-10-26 v 43
8 - 13 FMSF15, MASC03 FMSF15-0115, MASC03-0705 Tentamen Tentamen D4-ks, F4-bg, F4-bm, MASC03, Pi4-bg, Pi4-ssr Vic:3C-D 70 pers. 2016-09-29 22:18
v 1 Ons 2017-01-04 v 1
8 - 13 FMSF15, MASC03 FMSF15-0115, MASC03-0705 Tentamen Omtentamen C4, D4-ks, F4-bg, F4-bm, MASC03, Pi4-bg, Pi4-ssr MA 10D Tills m FMSF05 2017-11-15 12:45
v 33 Tis 2017-08-15 v 33
14 - 19 FMS065, FMS086, FMS140, FMSF15, MASB02, MASC03 FMS065-0109, FMS086-0115, FMS140-0115, FMSF15-0115, MASB02-0706, MASC03-0705 Tentamen Omtentamen BME3-4, C4-sec, D4-ks, F4-bg, I4, K3, MASB02, MASC03, N3, Pi4, Pi4-bg, Pi4-ssr, RH4-rh, W3 MA 10G 2017-11-15 12:44