Examinations
Time Course Course/exam code Examination Activity Group Room, Location Comment Comments Modified Dep
w12 Mon 2020-03-16 w12
14 - 19 EITP20 EITP20-0219 Examination Examination C4-sec, D4-ns, D4-se, E4 E:2311 2020-03-10 10:17 107201
w16 Thu 2020-04-16 w16
14 - 19 EITP20 EITP20-0219 Examination Retake examination C4-sec, D4-ns, D4-se, E4 E:2311 EITP20 20 platser 2019-03-26 13:13 107201
w35 Fri 2020-08-28 w35
8 - 13 EITA35, EITN85, EITP20 EITA35-0118, EITN85-0118, EITP20-0219 Examination 1, Examination Retake examination BME4, C4-ks, C4-sec, D4, D4-ns, D4-se, E1, E4-ks, MSOC2, MWIR1 E:2311 EITA35 10 platser EITN85 5 platser EITP20 10 platser 2019-03-26 15:19 107201
 
Examination
 
Retake examination