Examinations
Time Course Course/exam code Examination Activity Group Room, Location Comment Comments Modified Dep
w44 Wed 2019-10-30 w44
14 - 19 FMAB30 FMAB30-0117 Calculus in Several Variables Examination B2, BME2, C2, C2-ki, K2, N2, W2 MA 10, Hela Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14 107151
14 - 19 FMAB30 FMAB30-0117 Calculus in Several Variables Examination BI2, IDA3, IEA3, L2, V2 MA 9, Hela Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14 107151
14 - 19 FMAB30 FMAB30-0117 Calculus in Several Variables Examination D2, D2-ki Kårhusets Gasquesal Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14 107151
14 - 19 FMAB30 FMAB30-0117 Calculus in Several Variables Retake examination B2, BI2, BME2, C2, C2-ki, D2, D2-ki, IDA3, IEA3, K2, L2, N2, V2, W2 MA 8, Hela Endast för de som skriver omtentamen 2019-11-07 08:06 107151
w12 Mon 2020-03-16 w12
8 - 13 FMAB30 FMAB30-0117 Calculus in Several Variables Examination F1, I1, IBYA3, IBYI3, IBYV3 Vic:1-HELA, Vic:2-HELA Samtidigt som FMAB35 2019-04-30 08:50 107151
w17 Mon 2020-04-20 w17
14 - 19 FMAB30 FMAB30-0117 Calculus in Several Variables Retake examination B2, BI2, BME2, C2, D2, E1, F1, I1, K2, L2, M1, MD1, N2, V2, W2 Vic:1-HELA, Vic:2-HELA Tentan är uppskjuten till juni - beslut om exakt datum kommer senare. Beslutet finns att ta del av på http://www.maths.lth.se/media11/uploads/beslut_tentor.pdf, Samtdigt som FMAB35 2020-04-07 10:50 107151
w24 Mon 2020-06-08 w24
8 - 13 FMAB30 FMAB30-0117 Calculus in Several Variables Examination B2, BI2, BME2, C2, D2, E1, I1, K2, L2, M1, MD1, N2, V2, W2 OBS! Flyttad från 1/6. Motsvarar tentamen som skulle givits 20/4. 2020-04-30 07:16 107151
w34 Tue 2020-08-18 w34
8 - 13 FMAB30 FMAB30-0117 Calculus in Several Variables Retake examination B2, BI2, BME2, C2, D2, E1, F1, I1, K2, L2, M1, MD1, N2, V2, W2 Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483, Samtidigt som FMAB35 2020-08-13 08:27 107151
 
Examination
 
Retake examination