Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 22 Mån 2022-05-30 v 22
14 - 19 VGTA01, VGTA05 VGTA01-0108, VGTA05-0121 Geologi och geoteknik, Skriftlig tentamen Tentamen IBYA2, IBYI2, IBYV2 3T C163, 3T E210, 3T E230 2021-03-18 13:49
v 34 Tors 2022-08-25 v 34
8 - 13 VGTA01, VGTA05 VGTA01-0108, VGTA05-0121 Geologi och geoteknik, Skriftlig tentamen Omtentamen IBYA2, IBYI2, IBYV2 3T C163 2021-04-13 10:43