Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Tis 2021-10-26 v 43
8 - 13 FAFA41, FAFA85 FAFA41-0121, FAFA85-0120 Skriftlig tentamen Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T C548, 3T E210, 3T E230, 3T E421 2021-03-15 11:44
v 16 Fre 2022-04-22 v 16
8 - 13 FAFA41, FAFA85 FAFA41-0121, FAFA85-0120 Skriftlig tentamen Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T E413, 3T E421 2021-03-15 11:47
v 33 Tors 2022-08-18 v 33
8 - 13 FAFA41, FAFA85 FAFA41-0121, FAFA85-0120 Skriftlig tentamen Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T E421 2021-03-15 11:48
 
Omtentamen
 
Tentamen