Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 22 Tis 2022-05-31 v 22
8 - 13 FBRN10 FBRN10-0120 Biofotonik Tentamen F4-f, MFOT1 Fys:H421 2021-04-14 08:30
v 34 Fre 2022-08-26 v 34
8 - 13 FBRN10, FFFF10, FYSD13 FBRN10-0120, FFFF10-0117, FYSD13-0911 Biofotonik, Process- och komponenteknologi, Process- och komponentteknologi Omtentamen E4, F4-f, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MFOT1, MNAV1, N3 Fys:H421 2021-03-26 06:12
 
Omtentamen
 
Tentamen