Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 16 Fre 2022-04-22 v 16
14 - 19 MMVF05, MVKN76, MVKN95 MMVF05-0117, MVKN76-0121, MVKN95-0121 Värmeöverföring, Ång- och gasturbiner för hållbar kraftproduktion - med flygmotorer, Skriftlig tentamen Omtentamen E4-em, F4-bem, M3, M4-en, M5-en, MHET1, MLIV1 MA 10B-C 2021-03-23 13:54
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
14 - 19 MMVF05, MVKN61, MVKN95 MMVF05-0117, MVKN61-0121, MVKN95-0121 Värmeöverföring, Turbomaskiner, Skriftlig tentamen Omtentamen E4-em, F4-bem, M3, M4-en, M5-en, MHET1, MLIV1, W4 MA 10B 2021-03-23 13:47
 
Omtentamen