Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Mån 2022-01-10 v 2
14 - 19 MAMF55, TFRG10 MAMF55-0117, TFRG10-0111 Aerosolteknologi Tentamen F4, K4, M4, MNAV2, N4-m, W4 DC:467 Seminarierum 2021-03-26 06:47
v 16 Tors 2022-04-21 v 16
8 - 13 MAMF55, TFRG10 MAMF55-0117, TFRG10-0111 Aerosolteknologi Omtentamen F4, K4, M4, MNAV2, N4-m, W4 DC:467 Seminarierum 2021-03-26 06:47
 
Omtentamen
 
Tentamen