Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Mån 2022-01-10 v 2
14 - 19 EXTG50 EXTG50-0117 Människans fysiologi Tentamen B4, BME2, EXTG50, MLAK1, N2 Sparta:A-C 2021-03-17 11:04
v 17 Mån 2022-04-25 v 17
8 - 13 EXTG50 EXTG50-0117 Människans fysiologi Omtentamen B4, BME2, EXTG50, MLAK1, N2 Sparta:C 2021-03-17 11:14
v 33 Mån 2022-08-15 v 33
8 - 13 EXTG50 EXTG50-0117 Människans fysiologi Omtentamen B4, BME2, EXTG50, MLAK1, N2 MA 10D 2021-03-17 11:13
 
Omtentamen
 
Tentamen