Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 17 Fre 2022-04-29 v 17
8 - 13 EDAA20, EDAA50, EDAA55, EDAA65 EDAA20-0210, EDAA50-0117, EDAA55-0217, EDAA65-0217 Programmering, tentamen, Tentamen Digital tentamen, Omtentamen B4, BME1, C1, E1, F1, I2, K4, L2, M1, MD1, N1, Pi1, W3 MA 9, Hela 2021-03-09 09:20
v 22 Tors 2022-06-02 v 22
8 - 13 EDAA50, EDAA55 EDAA50-0117, EDAA55-0217 Tentamen Digital tentamen, Tentamen BME1, F1, I1-2, N1 MA 10A-D, MA 8, Hela, MA 9, Hela 2021-05-10 10:54
v 34 Tors 2022-08-25 v 34
8 - 13 EDAA50, EDAA55 EDAA50-0117, EDAA55-0217 Tentamen Digital tentamen, Omtentamen BME1, C1, E1, F1, I1-2, N1, Pi1 MA 8, Hela 2021-03-09 10:02
 
Digital tentamen
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp