Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 17 Ons 2022-04-27 v 17
8 - 13 FAFA01, FAFA60, FAFA80, FAFF40 FAFA01-0108, FAFA60-0116, FAFA80-0217, FAFF40-0116 Fysik - Mekanik och vågor, Fotonik, Tillämpad vågrörelselära (teori), Våglära och optik Omtentamen C1, D1, E1, F1, M1, Pi1 MA 10C-I 2021-06-17 13:22
v 22 Lör 2022-06-04 v 22
8 - 13 FAFA01, FAFA80, FAFF40 FAFA01-0108, FAFA80-0217, FAFF40-0116 Fysik - Mekanik och vågor, Tillämpad vågrörelselära (teori), Våglära och optik Tentamen E1, F1, M1, Pi1 Vic:2-HELA, Vic:3-HELA 2021-03-15 13:15
v 33 Fre 2022-08-19 v 33
8 - 13 FAFA01, FAFA60, FAFA80, FAFF40 FAFA01-0108, FAFA60-0116, FAFA80-0217, FAFF40-0116 Fysik - Mekanik och vågor, Fotonik, Tillämpad vågrörelselära (teori), Våglära och optik Omtentamen C1, D1, E1, F1, M1, Pi1 MA 10E-J 2021-06-17 13:29
 
Omtentamen
 
Tentamen