Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Mån 2021-10-25 v 43
8 - 13 VVRF10, VVRN10 VVRF10-0117, VVRN10-0110 Strömningslära, Avrinnings-modellering Tentamen MWLU2, V5-vr, W3, W5-vr Sparta:A-C 2021-03-18 11:33
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
8 - 13 VVRA01, VVRA05, VVRF10, VVRN10, VVRN20 VVRA01-0117, VVRA05-0117, VVRF10-0117, VVRN10-0110, VVRN20-0114 Delprov 1, Vatten, Strömningslära, Avrinnings-modellering, Vatten, samhälle och klimatförändringar Omtentamen MWLU2, V2, V4-vr, V5-vr, W1, W3, W4-vr, W5-vr MA 10A-B 2021-06-17 13:30
 
Omtentamen
 
Tentamen