Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 22 Tors 2022-06-02 v 22
8 - 13 FAFN10, FYST32 FAFN10-0115, FYST32-0911 Skriftlig tentamen, Tentamen Tentamen E4-fh, F4-f, MFOT1 Fys:H421 2021-03-25 09:04
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
14 - 19 FAFN10, FMFN10, FYST32, FYST37 FAFN10-0115, FMFN10-0112, FYST32-0911, FYST37-0901 Skriftlig tentamen, Kvantmekanik, fortsättningskurs 2, Tentamen, Avancerad kvantmekanik Omtentamen E4-fh, F4-f, F4-tf, MFOT1, N4 Fys:H421 2021-03-26 09:05
 
Omtentamen
 
Tentamen