Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 40 Fre 2021-10-08 v 40
10 - 12 FAFF10 Dugga F3 Kårhusets Gasquesal 2021-06-08 11:08
v 43 Tors 2021-10-28 v 43
8 - 13 FAFF10, FMFF15 FAFF10-0316, FMFF15-0110 Kvantformalism, Kvantmekanik och matematiska metoder Tentamen E4, F3, N4-hn, N4-nf Sparta:A-C 2021-03-22 08:24
v 50 Mån 2021-12-13 v 50
8 - 12 FAFF10 FAFF10-0416 Kärnfysik Tentamen F3 MA 10A-D 2021-06-08 10:24
v 2 Lör 2022-01-15 v 2
8 - 12 FAFF10 FAFF10-0516 Atomfysik Tentamen F3 MA 9A-D 2021-05-31 11:52
v 16 Tis 2022-04-19 v 16
8 - 13 FAFA55, FAFF10, FMFF05-06 FAFA55-0212, FAFF10-0516, FMFF05-??001, FMFF06-0121 Tentamen och inlämningsuppgifter, Atomfysik, Statistisk termodynamik Omtentamen F1-3 MA 10A, MA 9B-F FAFA55 = 3 timmar FAFF10 = 4 timmar 2021-03-29 14:00
v 17 Mån 2022-04-25 v 17
8 - 13 FAFA70, FAFA76, FAFF10, FFFN25, FMFF15, FYST50 FAFA70-0217, FAFA76-0121, FAFF10-0316, FFFN25-0115, FMFF15-0110, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism, Skriftlig tentamen, Kvantmekanik och matematiska metoder, Tentamen Omtentamen E4-fh, F3, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, I1, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 Sparta:A-B 2021-04-07 05:24
  Tis 2022-04-26
14 - 19 FAFF10, FBRF01 FAFF10-0416, FBRF01-0117 Kärnfysik, Grundläggande förbränning Omtentamen F3, F4-es, K4, M4-bem, W4 MA 10F-G FAFF10 = 4 timmar 2021-03-23 11:11
v 33 Tis 2022-08-16 v 33
14 - 19 FAFA55, FAFF10, FAFN05, FYST21 FAFA55-0212, FAFF10-0516, FAFN05-0108, FYST21-0701 Tentamen och inlämningsuppgifter, Atomfysik, Ljus - materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Omtentamen F1, F3, F4-f, F4-tf, MFOT1, MNAV1 Fys:H421 FAFA55 3 timmar FAFF10 4 timmar 2021-03-17 11:35
  Fre 2022-08-19
8 - 12 FAFF10 FAFF10-0416 Kärnfysik Omtentamen F3 Fys:H421 2021-03-22 08:58
v 34 Tis 2022-08-23 v 34
8 - 13 FAFA70, FAFA76, FAFF10, FFFN25, FYST50 FAFA70-0217, FAFA76-0121, FAFF10-0316, FFFN25-0115, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtentamen E4-fh, F3, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, I1, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 Sparta:A-B 2021-04-07 05:26
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen