Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
8 - 13 VFTN60 VFTN60-0120 Fastighetsföretagande Tentamen L4-fe, V5-bf 2020-10-17 12:10
v 15 Ons 2021-04-14 v 15
8 - 13 VFTA05, VFTF01, VFTN60 VFTA05-0117, VFTF01-0112, VFTN60-0120 Skriftlig tentamen, Nationalekonomi, Fastighetsföretagande Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen L1, L3, L4-fe, V5-bf 2021-02-16 13:36
v 34 Ons 2021-08-25 v 34
8 - 13 VFTF01, VFTN60 VFTF01-0212, VFTN60-0120 Företagsekonomi, Fastighetsföretagande Omtentamen L3, L4-fe, V5-bf 2021-05-17 16:41
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp