Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 11 Lör 2021-03-20 v 11
8 - 13 FMEA35 FMEA35-0120 Mekanik I Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen F1, Pi1 2021-02-16 11:20
v 14 Tors 2021-04-08 v 14
14 - 19 FMEA05, FMEA10, FMEA15, FMEA30, FMEA35 FMEA05-0108, FMEA10-0108, FMEA15-0109, FMEA30-0113, FMEA35-0120 Mekanik - Statik och partikeldynamik, Mekanik, grundkurs, Statik och partikeldynamik, Mekanik I Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen F1, I1, M2, MD2, Pi1 2021-02-16 13:13
v 34 Fre 2021-08-27 v 34
8 - 13 FMEA05, FMEA10, FMEA15, FMEA30, FMEA35 FMEA05-0108, FMEA10-0108, FMEA15-0109, FMEA30-0113, FMEA35-0120 Mekanik - Statik och partikeldynamik, Mekanik, grundkurs, Statik och partikeldynamik, Mekanik I Omtentamen F1, I1, M2, MD2, Pi1 2021-05-17 15:24
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp