Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 22 Tis 2021-06-01 v 22
8 - 13 FBRN10 FBRN10-0120 Biofotonik Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen F4-f, MFOT1 2021-04-21 10:59
v 34 Ons 2021-08-25 v 34
8 - 13 FBRN10, FFFF10, FYSD13 FBRN10-0120, FFFF10-0117, FYSD13-0911 Biofotonik, Process- och komponenteknologi, Process- och komponentteknologi Omtentamen E4, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MFOT1, MNAV1, N3 Fys:H421 2020-04-02 07:35
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp