Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 11 Mån 2021-03-15 v 11
8 - 13 MMTN45 MMTN45-0119 Produktionsteknik 2 Tentamen I4, M4, MPRR1 LTH 2020-12-17 11:10
v 14 Tis 2021-04-06 v 14
8 - 13 MMTA05, MMTN45 MMTA05-0109, MMTN45-0119 Industriella produktionssystem, Produktionsteknik 2 Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen I3-4, M4, MPRR1 2021-02-16 12:49
v 33 Ons 2021-08-18 v 33
8 - 13 MMTA05, MMTN45 MMTA05-0109, MMTN45-0119 Industriella produktionssystem, Produktionsteknik 2 Omtentamen I3-4, M4, MPRR1 2021-05-17 16:27
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp