Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 43 Fre 2020-10-23 v 43
8 - 13 EIEN41 EIEN41-0218 Skriftlig tentamen Tentamen E4-em, F4-es, M5-tt, MD4 2020-09-07 15:16
v 14 Ons 2021-04-07 v 14
8 - 13 EIEN41 EIEN41-0218 Skriftlig tentamen Omtentamen E4-em, F4-es, M5-tt, MD4 Lokal: inst 2020-04-02 15:16
 
Omtentamen
 
Tentamen