Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Mån 2021-03-15 v 11
14 - 19 BMEF20 BMEF20-0118 Skriftlig tentamen Tentamen BME4-br, F4-mt, N4, Pi4 2020-11-12 14:15
v 14 Fre 2021-04-09 v 14
14 - 19 BMEF20, ETIF20 BMEF20-0118, ETIF20-0114 Skriftlig tentamen, E-hälsa Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME3, BME4-br, F4-mt, N4, Pi4 2021-02-16 13:21
v 34 Tis 2021-08-24 v 34
8 - 13 BMEF20, MVKF20 BMEF20-0118, MVKF20-0114 Skriftlig tentamen, Transportfenomen i människokroppen Omtentamen BME3, BME4-br, F4-mt, N4, Pi4 E:1328 2020-03-27 17:08
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp