Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 15 Fre 2021-04-16 v 15
8 - 13 VTVF35, VTVF90 VTVF35-0210, VTVF90-0118 Del 2, Design av väg- och gaturummet Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen IBYI2, IBYV2 VTVF35 - 4 timmar 2021-02-16 13:48
v 22 Tors 2021-06-03 v 22
8 - 13 VTVF90 VTVF90-0118 Design av väg- och gaturummet Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen IBYV2 2021-04-21 11:31
v 33 Mån 2021-08-16 v 33
8 - 13 VTVF35, VTVF90 VTVF35-0110, VTVF90-0118 Del 1, Design av väg- och gaturummet Omtentamen IBYI2, IBYV2 VTVF35 4 timmar 2021-05-17 16:13
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp