Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 11 Tors 2021-03-18 v 11
8 - 13 VBMA30, VBMN10 VBMA30-0217, VBMN10-0113 Skriftlig examination Tentamen V1, V4-at, V4-ko 2020-11-13 07:36
v 15 Tis 2021-04-13 v 15
8 - 13 VBMA25, VBMA30, VBMF05 VBMA25-0215, VBMA30-0217, VBMF05-0113 Skriftlig examination Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BI1, V1, V3 VBMA05 3 timmar 2021-02-16 13:31
v 34 Tors 2021-08-26 v 34
8 - 13 VBMA25, VBMA30, VBMF05, VBMN10 VBMA25-0215, VBMA30-0217, VBMF05-0113, VBMN10-0113 Skriftlig examination Omtentamen BI1, V1, V3, V4-at, V4-ko VBMA05 3 timmar 2021-05-17 15:19
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp