Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 22 Ons 2021-06-02 v 22
14 - 19 MTTN80 MTTN80-0117 Logistik i försörjningskedjor Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen E4-pla, I4-lf, M4-lp, MLOG1 2021-04-21 11:12
v 34 Ons 2021-08-25 v 34
8 - 13 MTTN80 MTTN80-0117 Logistik i försörjningskedjor Omtentamen E4-pla, I4-lf, M4-lp, MLOG1 Lokal: inst 2020-04-01 13:14
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp