Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 15 Mån 2021-04-12 v 15
8 - 13 MMTF20, MMTN30 MMTF20-0117, MMTN30-0117 Tillverkningsmetoder, Tillverkningssystem Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen I4-pr, M2, M4-prr, MD2, MPRR1 2021-02-16 13:24
v 22 Mån 2021-05-31 v 22
8 - 13 MMTF20 MMTF20-0117 Tillverkningsmetoder Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen M2, MD2 2021-04-21 10:48
v 33 Tors 2021-08-19 v 33
8 - 13 MMTF20, MMTN30 MMTF20-0117, MMTN30-0117 Tillverkningsmetoder, Tillverkningssystem Omtentamen I4-pr, M2, M4-prr, MD2, MPRR1 2021-05-17 14:56
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp