Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 15 Fre 2021-04-16 v 15
8 - 13 FMAN55 FMAN55-0117 Kontinuerliga system Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen D4, E4, F2, M4, Pi2 Sista anmälningsdag 29 mars. En del, ca 7.40-13.15. Info kommer på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-03-15 17:57
v 22 Fre 2021-06-04 v 22
14 - 19 FMAN55 FMAN55-0117 Kontinuerliga system Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen D4, E4, F2, M4, Pi2 Sista anmälningsdag 24 maj En del, ca 13.40-19.15. Info kommer på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-05-07 15:22
v 34 Ons 2021-08-25 v 34
8 - 13 FMAN55 FMAN55-0117 Kontinuerliga system Omtentamen D4, E4, F2, M4, Pi2 Omtentamen 2021-05-17 16:33
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp