Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 43 Lör 2020-10-24 v 43
9 - 14 FMAA50 FMAA50-0117 Algebra Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 Distanstentamen med Respondus Lockdown Browser via Canvas. Anslutning till Zoom via annan enhet krävs. Zoommöte startar 08.30. Mer info via http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/ 2020-10-05 10:58
v 2 Fre 2021-01-15 v 2
8 - 13 FMAA50 FMAA50-0217 Analys 1 Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 Preliminär info, se http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/ . 2020-12-16 12:38
v 11 Fre 2021-03-19 v 11
8 - 13 FMAA50 FMAA50-0317 Analys 2 Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 Anmälan senast den 8 mars. 2021-02-22 14:42
v 14 Tis 2021-04-06 v 14
14 - 19 FMAA50 FMAA50-0217 Analys 1 Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 Sista anmälningsdag 29 mars. Två delar, ca 13.40-19.45. Info kommer på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-03-15 17:51
  Tors 2021-04-08
14 - 19 FMAA50 FMAA50-0117 Algebra Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 Sista anmälningsdag 29 mars. Två delar, ca 13.40-19.45. Info kommer på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-03-15 17:50
v 15 Mån 2021-04-12 v 15
14 - 19 FMAA50 FMAA50-0317 Analys 2 Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 Sista anmälningsdag 29 mars. Två delar, ca 13.40-19.45. Info kommer på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-03-15 17:51
v 33 Mån 2021-08-16 v 33
14 - 19 FMAA50 FMAA50-0317 Analys 2 Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 Sista anmälningsdag 9 augusti. Två delar, ca 13.40-19.30. Info på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-07-01 14:19
  Fre 2021-08-20
14 - 19 FMAA50 FMAA50-0117 Algebra Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 Sista anmälningsdag 9 augusti . Två delar, ca 13.40-19.30. Info på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-07-01 14:54
v 34 Fre 2021-08-27 v 34
8 - 13 FMAA50 FMAA50-0217 Analys 1 Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 Sista anmälningsdag 9 augusti . Två delar, ca 7.40-13.30. Info på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-07-01 15:10