Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 15 Ons 2021-04-14 v 15
8 - 13 FAFA01, FAFA60, FAFA80, FAFF30, FAFF40, FMFF01 FAFA01-0108, FAFA60-0116, FAFA80-0217, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FMFF01-0109 Fysik - Mekanik och vågor, Fotonik, Tillämpad vågrörelselära (teori), Våglära och optik, Vektoranalys Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen C1, D1, E1, F1-2, M1, Pi1 FMFF01 3 timmar 2021-02-16 13:36
v 22 Lör 2021-06-05 v 22
8 - 13 FAFA01, FAFA80, FAFF40 FAFA01-0108, FAFA80-0217, FAFF40-0116 Fysik - Mekanik och vågor, Tillämpad vågrörelselära (teori), Våglära och optik Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen E1, F1, M1, Pi1 2021-04-21 11:48
v 33 Fre 2021-08-20 v 33
14 - 19 FAFA01, FAFA60, FAFA80, FAFF30, FAFF40, FMFF01 FAFA01-0108, FAFA60-0116, FAFA80-0217, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FMFF01-0109 Fysik - Mekanik och vågor, Fotonik, Tillämpad vågrörelselära (teori), Våglära och optik, Vektoranalys Omtentamen C1, D1, E1, F1-2, M1, Pi1 FMFF01 3 timmar 2021-05-17 15:00
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp