Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 44 Tors 2020-10-29 v 44
14 - 19 EXTQ25, NEKH72, NEKN81 EXTQ25-0117, NEKH72-1101, NEKN81-1101 Finansiell ekonomi, avancerad kurs, Handelsteori, Grunderna för finansiell ekonomi Distansundervisning pga. covid-19, Online, Tentamen EXTQ25-20H, NEKBht, NEKH72, NEKMp2, NEKMpEc, NEKN81 2020-08-07 09:21
v 51 Mån 2020-12-14 v 51
14 - 19 EXTQ25, NEKN81 EXTQ25-0117, NEKN81-1101 Finansiell ekonomi, avancerad kurs, Grunderna för finansiell ekonomi Omtentamen, Online EXTQ25-20H, NEKMpEc, NEKN81 2020-08-07 09:22
v 13 Ons 2021-03-31 v 13
8 - 13 EXTQ25, NEKN81 EXTQ25-0117, NEKN81-1101 Finansiell ekonomi, avancerad kurs, Grunderna för finansiell ekonomi Omtentamen, Online EXTQ25-20H, NEKMp3, NEKN81 2020-12-18 12:05
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Online
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp