Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 44 Tis 2020-10-27 v 44
8 - 11 EIEF35 EIEF35-0117 Elektroteknik, deltentamen 1 Tentamen M3, MD3 2020-06-25 14:09
v 2 Tis 2021-01-12 v 2
14 - 17 EIEF35 EIEF35-0217 Elektroteknik, deltentamen 2 Tentamen M3, MD3 2020-06-25 14:09
v 14 Tis 2021-04-06 v 14
8 - 13 EIEF35 EIEF35-0117, EIEF35-0217 Elektroteknik, deltentamen 1-2 Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen M3, MD3 2021-02-16 12:48
v 33 Mån 2021-08-16 v 33
8 - 13 EIEF35 EIEF35-0117, EIEF35-0217 Elektroteknik, deltentamen 1-2 Omtentamen M3, MD3 2021-05-17 14:28
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp