Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 11 Fre 2021-03-19 v 11
8 - 13 EIEF06 EIEF06-0118 Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen IEA2 2021-02-16 12:38
v 14 Tors 2021-04-08 v 14
8 - 13 EIEF06 EIEF06-0118 Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen IEA2 2021-02-16 13:06
v 34 Fre 2021-08-27 v 34
14 - 19 EIEF06 EIEF06-0118 Skriftlig tentamen Omtentamen IEA2 2021-05-17 16:22
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp