Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 44 Fre 2020-10-30 v 44
8 - 13 EDAF85 EDAF85-0117 Tentamen i realtidssystem Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen IDA3 2020-09-17 08:30
v 15 Ons 2021-04-14 v 15
8 - 13 EDAF85 EDAF85-0117 Tentamen i realtidssystem Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen IDA3 2021-02-16 13:36
v 34 Tors 2021-08-26 v 34
14 - 19 EDAF85 EDAF85-0117 Tentamen i realtidssystem Omtentamen IDA3 2021-05-17 15:21
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp