Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Fre 2021-03-19 v 11
8 - 12 MMKN21 MMKN21-0419 Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen M4-pu, MD4 2020-11-17 10:52
v 15 Tors 2021-04-15 v 15
8 - 12 MMKN21 MMKN21-0419 Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen M4-pu, MD4 2021-02-16 13:42
v 34 Fre 2021-08-27 v 34
8 - 12 MMKN21 MMKN21-0419 Skriftlig tentamen Omtentamen M4-pu, MD4 DC:467 Seminarierum 2020-04-02 13:29
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp